وبینار هدف‌گذاری استراتژیک

ویدئو وبینار

توضیحات

همونطور که می‌دانید، هدف‌گذاری از مهم‌‌ترین گام‌ها در مسیر موفقیت است.

اما زیرساخت‌های هدف‌گذاری و مواجه با مسائلی که در مسیر رسیدن به اهداف، با آنها برخورد می‌کنیم از آن هم مهم‌تر است. چرا که تمام مسیر زندگی فرد و سازمان رو تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

✅ پس قبل از هدف‌گذاری لازم است ارزش‌ها و رسالت‌مان را پیدا کنیم و با توجه به استعداد، علاقه و مهارت‌هایمان، هدف‌گذاری کنیم.

✅ اما در طول مسیر پیگیری اهدافمان ما با شرایطی مواجه می‌شویم که آن را پیش‌بینی نکردیم.

✅ که در این وبینار قرار است شرایط بحرانی را بشناسید و راهکارهای مقابله با آن را، از جمله:

آمادگی قبلی،تاب‌آوری،خلاقیت در فشار و… را یاد بگیرید.

سرفصل‌ها

✅شناخت ساختارهای مغز در مسیر دستیابی به اهداف فردی و حرفه‌ای
✅خروج از شرایط خط تولید انسانی
✅شناخت ارزش‌ها، رسالت و اهداف فردی و سازمانی
✅شناخت توانمندی‌ها از جمله استعداد، علاقه و مهارت در زندگی فردی و حرفه‌ای
✅تاب‌آوری در شرایط بحرانی در زندگی فردی و حرفه‌ای
✅شناخت شرایط VUCA در زندگی فردی و حرفه‌ای
✅شناخت نوع تغییرات و عادت کردن به تغییرات در زندگی فردی و حرفه‌ای
✅شناخت بنای توانمندی از جمله طرز فکر، اینجا بودن، آمادگی قبلی، تاب‌آوری، MAID THE GAP، خلاقیت در فشار

اسکرول به بالا